КЗ "Дніпрорудненська гімназія "Софія" - ЗОШ I-III ступенів №1"


RSS

натисніть на зображення

Що таке «типовий навчальний план»?

Навчальний план – основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація освітнього процесу. Міністерство складає та затверджує типові навчальні плани – рамку, за якою пізніше формують робочі навчальні плани кожної окремої школи.

У навчальному плані міститься «інваріантний» та «варіативний» складники.

Простіше кажучи, «інваріантний» складник – це перелік предметів, викладання яких є обов’язковим, «варіативний» – блок, в якому навчальні предмети може обирати школа.

На сьогодні в чинних типових навчальних планах у інваріантній частині знаходиться 22 і більше предметів. Граничне навантаження на учня в школі – 33 години на тиждень. У середньому на вивчення одного предмету виділено 1,5 години.

 

Нормативно-правова документація:

- Закон України «Про освіту» № 2145-VІІІ від 05.09.2017;

- Державний стандарт початкової освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 21.02.2018 №87 (1 клас);

 

- наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»;

-Типова освітня програма під керівництвом О.Я. Савченко;

-Типова освітня програма під керівництвом Р.Б. Шияна;

 

- лист МОН України №1/9-344 від 25.05.2018 "Про завершення експертизи освітніх програм":

1 «Освітня програма для 1-2 класу за системою розвивального навчання Д. Б. Ельконініа, В. В. Давидова та ін.» (автори І. П. Старагіна, Г.М. Захарова, Г.В. Жемчужкіна, К.І. Пінсон, О.А. Перепелиця, Н. П. Сосницька);

2 «Освітня програма для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти «Інтелект України» (автор І.В. Гавриш);

3 «Освітня програма для 1-2-х класів початкової школи за педагогічною технологією «Росток» (автор Т.О. Пушкарьова);

4 «Освітня програма «Початкова школа: освіта для життя» (авторський колектив Київського університету імені Бориса Грінченка, науковий керівник В.О. Огневʹюк);

5 «Освітня програма «На крилах успіху» для учнів 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти» (Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук, науковий керівник А. Д. Цимбалару);

6 «Освітня програма першого циклу початкової освіти за вальдорфською педагогікою» (Асоціація вальдорфських ініціатив в Україні, автори Д.Ю. Косенко та О.І. Мезенцева);

7 «Освітня програма для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти за системою розвивального навчання» (Центр психології і методики розвивального навчання, автори С. В. Ломакович, Л.І. Тимченко, С. О. Жукова, О.М. Кондратюк);

8 «Освітня програма для 1-2-х класів «Світ, в якому я живу» (Видавництво «Навчальна книга-Богдан», керівник професор С.І. Якименко).

 

- Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти;

- Лист Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 1/9-254 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів»;

У якому зазначено, що оновлення державного стандарту відбуватиметься поетапно:

  • розроблено і затверджено Державний стандарт початкової освіти, а також типові освітні програми для 1-2 класів, за якими з 1 вересня 2018 року будуть навчатися першокласники;
  • решта класів 2-11 навчатимуться за державними стандартами, затвердженими до набрання чинності Закону України «Про освіту», а також типовими освітніми програмами, затвердженими наказами МОН України:

- від 20.04.2018 року №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (5-9 класи);

- від 20.04.2018 року №406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (11 класи);

- від 20.04.2018 року №407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (2-4 класи);

- від 20.04.2018 року №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (10 класи);

 

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами та доповненнями).

 

- Лист Міністерства освіти і науки України від 12.04.2018 № 1/9-224 «Щодо вивчення мов корінних народів або національних меншин у закладах загальної середньої освіти»;

 

- Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01.

 

- Статут закладу освіти.